X

Serwis Internetowy Portal Informacyjny używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z systemu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Z uwagi na trwający proces wdrożenia nowego portalu informacyjnego funkcjonalność przeniesienia konta pomiędzy apelacjami, w których działają różne wersje systemu nie będzie działać.
Konta nadal można przenosić w ramach starego oraz w ramach nowego portalu.
Nowy portal działa już w apelacjach: gdańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej oraz wrocławskiej.

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.
<Wróć

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie pobrać instrukcję Obsługi dla użytkownika Zewnętrznego?

  Na panelu logowania do Portalu Informacyjnego (pod opcją „Zaloguj”) lub na podstronie „Pomoc” (dostępnej w prawym górnym rogu ekranu).
 2. Nie pamiętam loginu do portalu.

  W Portalu Informacyjnym loginem jest zawsze numer PESEL użytkownika.
 3. Jak dokonać edycji danych konta? Jak edytować Mój profil?

  Aby przejść do edycji konta należy kliknąć w swoje „Imię i Nazwisko” zlokalizowane w prawym górnym rogu ekranu Portalu Informacyjnego. Opcja edycji konta pozwala na zmianę danych użytkownika, a także niektórych ustawień profilu.).

  Uwaga: jeżeli zmianie uległy dane użytkownika, których nie można zmienić w Portalu należy udać się do Punku Informacyjnego/Obsługi Interesantów jednego z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w obrębie danego obszaru apelacyjnego z aktualnym dokumentem tożsamości w celu aktualizacji danych.
 4. Jak uzyskać dostęp do sprawy?

  Aby uzyskać dostęp do sprawy należy złożyć „Wniosek o udzielenie dostępu do sprawy” poprzez poprawne wypełnienie formularza, który znajduje się w zakładce „Wnioski” Portalu Informacyjnego. Taki wniosek wpłynie do wydziału, gdzie pracownik po zweryfikowaniu z aktami sprawy udzieli dostępu poprzez akceptację wniosku i dopisaniu nr PESEL lub kodu jednostki do systemu biurowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dostęp do sprawy, dane sprawy najwcześniej po upływie 24 godzin zostaną udostępnione w Portalu informacyjnym w zakładce „sprawy” użytkownikowi posiadającemu aktywne konto.
 5. Jak znaleźć, wyszukać sprawę do której wniosek został zaakceptowany?

  W zakładce „Sprawy” Portal Informacyjny wyświetla listę wszystkich spraw niezakończonych wraz z ich stanem oraz tytułem. Portal Informacyjny umożliwia również wyszukanie pojedynczej sprawy, kliknięcie w przycisk „Zmień kryteria” spowoduje wyświetlenie filtru wyszukiwania zaawansowanego:
  • sygnatura,
  • sędzia referent,
  • strona w sprawie,
  • przedmiot sprawy,
  • sąd,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • data wpływy (zakres od do),
  • data rozstrzygnięcia (zakres od do),
  • status sprawy: niezakończona/zakończona/wszystkie,
  Daje to użytkownikowi możliwość dowolnej konfiguracji wyszukiwania spraw.
 6. Co zrobić, gdy nie widzę sprawy na portalu?

  • Należy złożyć „Wniosek o udzielenie dostępu do sprawy” poprzez poprawne wypełnienie formularza. Sprawa ujawnia się w zakładce „sprawy” po upływie 24h od daty rozpatrzenia wniosku przez pracownika Wydziału.
  • Jeśli wniosek o dostęp do sprawy został złożony, proszę o zweryfikowanie, czy został rozpatrzony pozytywnie, w przypadku gdy wniosek nie został rozpatrzony należy kontaktować się z Kierownikiem Sekretariatu wydziału, w którym toczy się sprawa.
  • Zmień kryterium wyszukiwania spraw na „Wszystkie”, ponieważ sprawa mogła zostać zakreślona w systemie biurowym wydziału. Portal Informacyjny sprawy zakreślone w systemie biurowym wydziału odczytuje, jako sprawy „Zakończone”, dlatego też sprawa mogła zmienić status na „Zakończona”.
  • Jeśli po zmianie kryterium wyszukiwania sprawa nadal się nie pojawiła a wniosek o dostęp do sprawy jest zaakceptowany proszę zgłosić ten fakt do Centrum Wsparcia Portali na adres mailowy wskazany na podstronie „Pomoc” (w prawym górnym rogu ekranu Portalu Informacyjnego). W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane:
   • dane zgłaszającego tj.: imię i nazwisko, login, rola procesowa,
   • sąd przed którym toczy się sprawa oraz sygnaturę sprawy,
   • datę akceptacji wniosku o dostęp do sprawy,
   • informację czy sprawa nie pojawia się również po zmianie kryterium wyszukiwania na „Wszystkie”.
 7. Zniknęła sprawa - co się stało?

  • Portal Informacyjny domyślnie wyświetla sprawy wyłącznie „niezakończone”, gdy w sprawie zapada rozstrzygnięcie i gdy sprawa w programie repertoryjnym w Sądzie zostanie zakreślona zmienia ona status na „Zakończona”, kliknięcie w przycisk „Zmień kryteria” spowoduje wyświetlenie filtru wyszukiwania zaawansowanego. Celem usunięcia ograniczenia i wyświetlenia wszystkich spraw, dostępnych na koncie zalogowanego użytkownika, należy zaznaczyć opcję wyboru „Wszystkie”
  • Jeśli po zmianie kryterium wyszukiwania sprawa nadal się nie pojawiła a wniosek o dostęp do sprawy jest zaakceptowany należy zgłosić błąd do Centrum Wsparcia Portali na adres mailowy wskazany na podstronie „Pomoc” (w prawym górnym rogu ekranu Portalu Informacyjnego). W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane:
   • dane zgłaszającego tj.: imię i nazwisko, login, rola procesowa,
   • sąd przed którym toczy się sprawa, sygnatura sprawy,
 8. W jakim czasie od rozprawy ujawnia się protokół/postanowienie/wyrok itp.?

  Informacja o nowym dokumencie w sprawie ujawnia się na Portalu Informacyjnym po upływie 24h od skierowania dokumentu do publikacji przez wyznaczonego pracownika sekretariatu. W niektórych przypadkach czas skierowania dokumentu do publikacji jest różny od daty rozprawy i zależy od specyfiki pracy sekretariatu wydziału.
 9. Kiedy pojawi się nagranie e-protokołu z rozprawy?

  Zapis dźwiękowy z rozprawy ujawnia się na Portalu Informacyjnym po czterech dniach roboczych od chwili jego sporządzenia.
 10. Nie widzę dokumentów na portalu?

  • Dokument nie został jeszcze oznaczony do publikacji przez pracownika sekretariatu wydziału, w którym toczy się sprawa
  • Dokument nie jest przeznaczony do publikacji
  Portal Informacyjny umożliwia zgłoszenie braku dostępu do treści dokumentu do Centrum Wsparcia Portali celem weryfikacji. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy wskazany na podstronie „Pomoc” (w prawym górnym rogu ekranu Portalu Informacyjnego) . W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane:
  • dane zgłaszającego tj.: imię i nazwisko,
  • sąd, w którym prowadzona jest sprawa, sygnatura sprawy,
  • nazwa dokumentu/czynności wraz z datą jego wystawienia.
 11. Jak dodać nowy adres?

  Aby dodać nowy adres , należy się zalogować do Portali Informacyjnego i kliknąć na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu, a następnie na wyświetlonym ekranie, z danymi profilu, należy kliknąć w opcję „Dodaj nowy adres”. Zgodność adresu w aktach sprawy z adresem na Portalu Informacyjnym umożliwia sekretariatowi wydziału pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostęp do sprawy.
 12. Rozpatrzenie wniosku o dostęp do sprawy. Dlaczego wniosek został odrzucony?

  Rozpatrzenie wniosku o dostęp do sprawy wykonuje sekretariat wydziału, w którym toczy się sprawa. Przyczyna odrzucenia wniosku o dostęp do sprawy podawana jest przez sekretariat wydziału w uwagach do wniosku. Aby zapoznać się z ich treścią należy użyć opcji „+” Uwagi przy danym wniosku.

  W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się przyczynami odrzucenia wniosku powinien skontaktować się z sekretariatem wydziału, w którym toczy się sprawa celem ponownej weryfikacji wniosku.
 13. Odsłuchanie e-protokołu, ściągnięcie programu?

  W przypadku problemów z odtworzeniem nagrania bezpośrednio ze strony Portalu Informacyjnego za pomocą opcji „Odtwórz”, można alternatywnie pobrać nagranie wywołując opcję „Pobierz”. Pobrana paczka wymaga wypakowania plików na dysk lokalny komputera użytkownika i zawiera minimum: plik dźwiękowi z rozprawy, plik z protokołem skróconym oraz plik z adnotacjami wyświetlanymi w odtwarzaczu ReCourt Player. Aplikację ReCourt Player można pobrać bezpośrednio z Portalu Informacyjnego używając znajdującej się tuż pod przyciskiem „Pobierz” opcji „?” i dalej opcji „Pobierz odtwarzacz”. Instalowanie oprogramowania ReCourt Player przeprowadza się tylko raz, a aplikacja umożliwi odtworzenie wszystkich pobranych nagrań e-Protokołu.
 14. Korzystanie z Portalu w innej apelacji - kopiowanie konta.

  Portal Informacyjny umożliwia kopiowanie aktywnego konta w Portalu Informacyjnym jednej apelacji do Portalu Informacyjnego innej apelacji, bez konieczności osobistego potwierdzania konta w siedzibie sądu celem weryfikacji danych.

  Aby prawidłowo skopiować swój profil do portalu innej apelacji kliknij w swoje „Imię i Nazwisko” zlokalizowane w prawym górnym rogu strony Portalu Informacyjnego. Na dole po lewej stronie pojawi się opcja „Utwórz konto w Portalu Informacyjnym innej apelacji„. Kliknij w przycisk „Utwórz”, z listy rozwijalnej wybierz interesującą Cię apelację i kliknij „dalej”. Proces tworzenia nowego konta składa się z pięciu etapów. W każdym etapie można powrócić do profilu klikając w „Powrót do profilu”. Po skutecznym skopiowaniu konta powinien wyświetlić się komunikat o treści: „Zlecenie skopiowania konta do Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji …….. zostało przyjęte”. Po zakończeniu procedury zostanie wysłane powiadomienie na mail”. W celu zakończenia procesu kopiowania należy kliknąć link aktywacyjny przesłany w mailu.
 15. Usunięcie nieaktywnego konta

  W przypadku, gdy Użytkownik złoży wniosek o rejestrację konta na Portalu Informacyjnym Sądów jakiejkolwiek apelacji, do czasu jego zweryfikowania ma możliwość usunięcia konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Portali, wysyłając prośbę o usunięcie nieaktywnego konta na adres mailowy wskazany na podstronie „Pomoc” (w prawym górnym rogu ekranu) ze wskazaniem w treści wiadomości następujących informacji: apelacji, w której konto ma zostać usunięte, imienia i nazwiska użytkownika konta, a także numeru pesel.

  Usunięcie nieaktywnego konta jest często wykorzystywane w sytuacji, gdy użytkownik posiada konto zweryfikowane w jednej apelacji i przedwcześnie złożył wniosek do innej apelacji. Usunięcie niezweryfikowanego konta pozwala skorzystać z opcji „Utwórz konto w Portalu Informacyjnym innej apelacji„ przez co użytkownik unika osobistego stawiennictwa w sądzie celem weryfikacji.